EDITURA UNIVERSUL ŞCOLII

Condiţii de publicare

- Realizaţi un material de ½ pagină sau maxim 4 pagini, care să corespundă uneia dintre rubricile periodicului;

- Cerinţe de tehnoredactare: obligatoriu folosirea diacriticelor limbii române, foaie A4, scris de 11 Times New Roman, la un rând, margini de 2 cm

- Materialele vor fi trimise până la data de 15 a fiecărei luni calendaristice pe adresa de email: universulscolii_alba@yahoo.com pentru a fi publicate în numărul din luna precedentă. Primirea fiecărui articol va fi confirmată prin email, articolele rămase nepublicate vor fi reportate în numărul următor.

 

Colectivul de redacţie îşi rezervă dreptul de a face selecţia articolelor care vor fi publicate, precum şi dreptul de a face corecturi sau trunchieri.

COLECTIVUL DE REDACŢIE