Situaţia încadrării cu personalul didactic, didactic auxiliar în anul şcolar 2019-2020

 
COMPARTIMENT NUMELE ŞI PRENUMELE POSTUL
CONDUCERE VASILCA DOINA CARMEN
vasilcadcarmen@ccdab.ro
tel. 0752244252

DIRECTOR
PROGRAME, INFORMARE ŞI
CONSULTANŢĂ
CRIȘAN MONICA
monica.crisan@ccdab.ro
tel. 0749261534
JUDE LAURENŢIU
laurentiu.jude@ccdab.ro
tel. 0770981968
NANDREA MARIA
monica.nandrea@ccdab.ro
tel. 0770466037
OROS LIGIA  ELENA
ligia.oros@ccdab.ro
tel. 0770612160
PROFESORI METODIŞTI
POPA IOAN
ioanpopa@ccdab.ro
INFORMATICIAN
ONIŞORU VIORICA GENŢIANA
viorica.onisoru@ccdab.ro
tel. 0770596530
BIBLIOTECAR
SECRETARIAT OTA SILVIA
silvia.ota@ccdab.ro
SECRETAR
FINANCIAR-ADMINISTRATIV RÎMBA SAVA
sava.rimba@ccdab.ro
tel. 0770491724
ADMINISTRATOR FINANCIAR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

   
   
   
   
   

STAT DE FUNCȚII