Situaţia încadrării cu personalul didactic, didactic auxiliar  în anul şcolar 2010 - 2011
 

COMPARTIMENT

NUMELE ŞI PRENUMELE

POSTUL

CONDUCERE

DEÁK - SZÉKELY SZILÁRD LEVENTE

DIRECTOR

 PROGRAME, INFORMARE ŞI CONSULTANŢĂ

 

OROS LIGIA ELENA

PROFESOR METODIST

NANDREA MARIA

PROFESOR METODIST

JUDE LAURENŢIU

PROFESOR METODIST

POPA IOAN

INFORMATICIAN

ONIŞORU VIORICA GENŢIANA

BIBLIOTECAR

FINANCIAR - ADMINISTRATIV

KAST RODICA

ADMINISTRATOR FINANCIAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE

      - DEÁK - SZÉKELY SZILÁRD LEVENTE      

 - preşedinte

      - STAN MARCEL IOAN               

 - insp. gen. adj. ISJ Alba

      - KAST RODICA                

 - administrator financiar CCD Alba

      - NANDREA MONICA     

 - prof metodist CCD Alba / secretar consiliu

      - SCHEAU IOAN              

 - lector univ. dr. Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia