PROIECTE

 

Proiect: Profesionalizarea carierei didactice - PROF, cod proiect POCU/904/6/25/146587

- Adresa ME nr. 584/DGMRURS/ 21.03.2023

- Apel selecție nr. 3 modificat din 05.01.2023 experți PROF
- Anexe apel selecție 3
- Anunț concursuri ME
- Link înscriere PROF III - Management educațional în context mentoral
- Link înscriere PROF IV - Coaching în procesul de predare - învățare - evaluare în context blended - learning
CONDIȚIE:  În calitate de formabil, un cadru didactic poate participa la un singur program de formare în cadrul proiectului PROF

-
Selecție formatori din rândul cadrelor didactice care au finalizat PROF I și PROF II
- Adresa ME nr. 467/20.09.2022
- Anexe


- Adresa ME nr.4322/05/09.2022

Adresa ME nr. 51
- Adresa CCD Alba nr. 614
- BPP jud. Alba
- Raport analitic și tabel nominal PROF I
- Raport analitic și tabel nominal PROF II

Proiectul „CRED - Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți”, cod SMIS 2414+: 118327