PROIECTE

 

Proiect: Profesionalizarea carierei didactice - PROF, cod proiect POCU/904/6/25/146587
- Selecție formatori din rândul cadrelor didactice care au finalizat PROF I și PROF II
- Adresa ME nr. 467/20.09.2022
- Anexe


- Adresa ME nr.4322/05/09.2022

Adresa ME nr. 51
- Adresa CCD Alba nr. 614
- BPP jud. Alba
- Raport analitic și tabel nominal PROF I
- Raport analitic și tabel nominal PROF II

Proiectul „CRED - Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți”, cod SMIS 2414+: 118327