Situaţia încadrării cu personalul didactic, didactic auxiliar în anul şcolar 2018-2019

 
COMPARTIMENT NUMELE ŞI PRENUMELE POSTUL
CONDUCERE VASILCA DOINA CARMEN
vasilcadcarmen@ccdab.ro
tel. 0752244252

DIRECTOR
PROGRAME, INFORMARE ŞI
CONSULTANŢĂ
CRIȘAN MONICA
monica.crisan@ccdab.ro
tel. 0749261534
JUDE LAURENŢIU
laurentiu.jude@ccdab.ro
tel. 0770981968
NANDREA MARIA
monica.nandrea@ccdab.ro
tel. 0770466037
OROS LIGIA  ELENA
ligia.oros@ccdab.ro
tel. 0770612160
PROFESORI METODIŞTI
POPA IOAN
ioanpopa@ccdab.ro
INFORMATICIAN
ONIŞORU VIORICA GENŢIANA
onisoru@ccdab.ro
tel. 0770596530
BIBLIOTECAR
SECRETARIAT OTA SILVIA
silvia.ota@ccdab.ro
SECRETAR
FINANCIAR-ADMINISTRATIV RÎMBA SAVA
sava@ccdab.ro
tel. 0770491724
ADMINISTRATOR FINANCIAR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

VASILCA DOINA CARMEN preşedinte
BORZA MONALISA insp.șc.gen.adj. ISJ Alba
RIMBA SAVA administrator financiar CCD Alba
NANDREA MARIA prof. metodist CCD Alba
TODOR IOANA CRISTINA conf. univ.dr. Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia

SALARII ANGAJAȚI